Innehåll

Komplett med kunskap och övningar

  1. Lektion 1 - Introduktion

  2. Lektion 2 - Helheten

  3. Lektion 3 - Du är viktigast i ditt liv

   GRATIS DEMO
  4. Lektion 4 - Den biopsykosociala modellen

  5. Lektion 5 - Grundantaganden

  6. Lektion 6 - Röda trådar och gemensamma nämnare

  7. Sammanfattning av kapitel 1

  8. Veckans hemuppgift - Kapitel 1

  1. Lektion 1 - Energi och ork

  2. Lektion 2 - The Spoon Theory

  3. Lektion 3 - Belastning - Volym Intensitet och Tid

  4. Lektion 4 - Aktivitetsregistrering

  5. Lektion 5 - Blockindelning

  6. Lektion - Hemuppgifter

  7. Poddavsnitt på ämnet

  8. Mall för aktivitetsregistrering

  9. Sammanfattning av delkurs 2 - Energi och ork

  10. Veckans hemuppgift - Kapitel 2

  1. Lektion 1 - Introduktion Stress

  2. Lektion 2 - HPA & Sympatikus

  3. Lektion 3 - Fysiska symtom

   GRATIS DEMO
  4. Lektion 4 - Mentala symtom/Kognitiva symtom

  5. Lektion 5 - Stresshantering som fungerar

  6. Sammanfattning - Delkurs 3 - Stress och stresshantering

  7. Veckans hemuppgift - Kapitel 3

  8. Poddavsnitt med fördjupning i ämnet stress

  1. Lektion 1 - Introduktion Utmattningssyndrom

   GRATIS DEMO
  2. Lektion 2 - Varningssignaler

  3. Lektion 3 - KEDS - Karolinska Exhaustion Disorder Scale

  4. Lektion 4 - Utmattningens olika faser

  5. Lektion 5 - Rehabilitering av utmattning

  6. Lektion 6 - Sjukskrivning vid stressrelaterad psykisk ohälsa

  7. Sammanfattning Delkurs 4 - Utmattningsrehabilitering

  8. Poddavsnitt med fördjupning på ämnet rehabilitering vid utmattning

  1. Lektion 1 - Återhämtning Introduktion

  2. Lektion 2 - Sömn

  3. Lektion 3 - Mat

  4. Lektion 4 - Ingenting

  5. Lektion 5 - Rörelse

  6. Lektion 6 - Roligt

  7. Lektion 7 - Socialt stöd

  8. Lektion 8 - Bryt efter jobbet

  9. Lektion 9 - Struktur på återhämtningen

  10. Sammanfattning av kapitel 5 - Återhämtning

  1. Lektion 1 - Introduktion Reflexmässiga beteenden/scheman

  2. Lektion 2 - Underkastelse

  3. Lektion 3 - Perfektionism

  4. Lektion 4 - Skuld

  5. Sammanfattning av kapitel 6 - Psykologiska scheman

Om kursen

 • 89,00 kr/vecka
 • 58 lektioner
 • 6 timmar videoinnehåll
 • 5,5 timmars videoföreläsning
 • 54 korta lektioner med hemuppgifter över 8 veckor

Vägen ut ur stress och utmattning

En komplett självrehabilitering